platforma windykacyjna

Rejestracja Klienta

UWAGA: osoba dokonująca rejestracji musi być uprawniona do reprezentacji wskazanej na formularzu firmy
Dane dostępowe
Adres e-mail
Hasło powinno posiadać długość minimum 8 znaków i zawierać co najmniej po jednym znaku ze zbioru: wielka litera, mała litera, cyfra
Dane firmy
Adres siedziby firmy
Dane kontaktowe przedstawiciela firmy
Wysyłka na wskazany numer SMSa zawierającego kod PIN autoryzujący rejestrację w kolejnych krokach procesu
Akceptacja regulaminu i zgody
Anuluj